Vahvistava yhteys

    Matalan kynnyksen harjoituksia, joilla vahvistamme yhteyttä omaan itseemme ja toisiin ihmisiin.